Ottawa vows to improve emergency supplies stockpile