Mia Farrow on ‘vicious rumours’ about her children | S19:E122 | etalk