etalk | S18:E196 | Kanye West apologizes to Kim Kardashian for public outbursts