Giacomo Giannotti reveals how art imitates life in the new season of 'Grey's Anatomy'