Giacomo Giannotti reveals how art imitates life in the new season of 'Grey's Anatomy' | S19:E44 | etalk