Chicago Blackhawks Bike 2, Carolina Carsports Bike 1 | S7:E11 | American Chopper: Senior vs. Junior